Hot Stuff

Saturday, December 12, 2009

:: Akibat Melakukan Maksiat (Bahagian 3) ::

  • Maksiat Warisan Umat Yang Pernah Diazab

Misalnya, homoseksual adalah warisan umat Nabi Luth AS. Perbuatan curang dengan mengurangi tukaran adalah peninggalan kaum Syu'aib AS. Kesombongan di muka bumi dan menciptakan berbagai kerosakan adalah milik Firaun dan kaumnya. Sedangkan takbur dan bongkak merupakan warisan kaum Hud AS. Dengan demikian bisa dikatakan, bahawa pelaku maksiat zaman sekarang adalah kaum yang memakai baju atau mencontohi umat yang terdahulu yang menjadi musuh Allah SWT. Dalam musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,"...Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya".

  • Maksiat Menimbulkan Kehinaan Dan Mewariskan Kehinadinaan

Kehinaan itu tidak lain adalah akibat perbuatan maksiatnya kepada Allah sehingga Allah pun menghinakannya."...Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki".(Q,S Al-Hajj:18). Sedangkan kemaksiatan itu akan melahirkan kehinadinaan, kerana kemuliaan itu hanya akan muncul dari ketaatan kepada Allah SWT. "Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu..."(Q,S Al-Faathir:10). Seorang salaf pernah berdoa, "YA Allah, anugerahilah aku kemuliaan melalui ketaatan kepada Mu, dan janganlah Engkau hinakan aku kerana aku bermaksiat kepada Mu".

  • Maksiat Merosak Akal


Ulama Salaf berkata, bahawa seandainya seseorang itu masih berakal sihat, maka akal sihatnya itulah yang akan mencegahnya dari kemaksiatan kepada Allah. Dia akan berada dalam genggaman Allah, sementara malaikat menyaksikan dan nasihat Al-Quran pun mencegahnya, begitu pula dengan nasihat keimanan. Tidaklah seseorang melakukan maksiat kecuali akalnya telah hilang.

  • Maksiat dilaknat Rasulullah SAW

Nabi SAW melaknat perbuatan maksiat seperti mengubah petunjuk jalan, padahal petunjuk jalan itu sangat penting (HR Bukhari), melakukan perbuatan homoseksual(HR Muslim), menyerupai lelaki bagi wanita dan menyerupai wanita bagi lelaki, mengadakan praktik suap-menyuap(HR Tirmizi) dan sebagainya.
  • Maksiat Menghalangi Syafaat Rasul dan Malaikat

kecuali bagi mereka yang bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus, sebagaimana Allah SWT berfirman: "(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan) : "YA Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Ada yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari (balasan)kejahatan..."(Q,S Al-Mukminun:7-9)

MOHD FARHAN BIN JAMALUDIN
PPISMP-IPGM (BM/PJ/SS) H1...


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...